Στοιχεία Εταιρείας

Print Day

Στοιχεία Ιστοσελίδας

Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ.:
“ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ”
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.: ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ( 10.000 € )
ΑΡ. ΓΕΜΗ.: 147963702000

ΕΔΡΑ:
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.: ΑΠΠΙΑΝΟΥ 4 , ΤΚ. 12131

ΕΤΑΙΡΟΙ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΩΝ, Δ/ΝΣΗ):
Α) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 309 – ΒΥΡΩΝΑΣ
Β) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 49, ΒΥΡΩΝΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.:
ΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Α) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Β) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ